Aktuálne:

PRESS-TRIP pre zahraničných kolegov F.I.J.E.T. 

58. svetový kongres F.I.J.E.T. v Moskve 

Svetový kongres ESPERANTO 2016 v Nitre 

Vernisáž medzinárodnej výstavy TRAVEL and EMOTIONS v Bratislave 

Vernisáž medzinárodnej výstavy TRAVEL and EMOTIONS v Piešťanoch 

Kongres svetovej organizácie F.I.J.E.T. v Maroku 

TRAVEL AND EMOTIONS - hodnotenie poroty 

Invitation