Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

UN WTO informuje: Štatistika udržateľného cestovného ruchu

Dátum: 19.03.2024
Autor: FIJET Slovakia
Počet videní: 1326
3 min. čítania
UN WTO informuje:   Štatistika udržateľného cestovného ruchu

Štatistický rámec pre meranie udržateľnosti cestovného ruchu je téma, ktorá rezonuje v súčasnosti na úrovni UN WTO i jej členských štátov.  Zber, spracovanie a  vyhodnotenie štatistických údajov je vždy mimoriadne dôležité pre rozhodovacie procesy vlád resp.  ministerstiev  v štáte,   regiónov, miest a obcí. Cestovný ruch má systém štatistických prehľadov prostredníctvom Turistického satelitného účtu (Tourist satelite accounting). Ten bol postupne zavádzaný aj v jednotlivých štátoch EU v zmysle unifikovaných požiadaviek na vstupné dáta.  

Udržateľnosť je  vnímaná komplexne z aspektu environmentálneho, ekonomického, sociálneho (spoločenského).  V rámci cestovného ruchu zohráva významnú úlohu  interdisciplinárny  vplyv  aktérov (stakeholderov)  z rôznych odvetví. 

Preto rozhodnutie riešiť štatistické sledovanie a štatistické vykazovanie udržateľnosti v cestovnom ruchu je mimoriadne dôležité, ale aj náročné.  Ide o  naliehavú potrebu harmonizovanej metodiky na efektívne hodnotenie udržateľnosti cestovného ruchu.

193 členských štátov OSN  prijalo návrh Štatistickej komisie UN Tourism na globálne opatrenia udržateľnosti cestovného ruchu. Tento dokument (MST Measures of stustainability of tourism)     nadobudol pre tvorbu štatistického vykazovania v cestovnom ruchu  medzinárodný význam. 

titulka_štastistika_na_web_1

 

 

 

 

 

 

Plne možno súhlasiť s vyjadrením  generálneho tajomníka  UN WTO Zurab Pololikashvili,  že  nový systém štatistického merania udržateľnosti cestovného ruchu    ide nad rámec  HDP tým, že umožňuje meranie toho, čo je pre ľudí a planétu najdôležitejšie.

GS_UNWTO_na_web

Prijatie nových globálnych štandardov je ďalší krok ku argumentácii  všetkých rozhodnutí v priemysle cestovného ruchu  smerom k využitiu plného potenciálu tohto sektora.

Dokument je výsledkom 7 ročného  medzinárodného úsilia. Z európskych štátov sa významne podieľali hlavne  Grécko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko. V spolupráci s Výborom OSN pre hospodársko-environmentálne účtovníctvo Rakúsko a Španielsko, zdieľali svoju víziu  s cieľom preklenúť  nesúlad  medzi politikou a štatistikou.  Účasť na veciach politických a verejných, si vyžadovala  vypracovať medzinárodne harmonizované moduly prieskumu a usmernenie o ich aplikácii.  

Podklady pre štatistiku udržateľnosti cestovného ruchu budú tvoriť  celé súbory štatistických dát (viď text pod touto správou *) 

Predpokladom úspešnosti štatistického vykazovania udržateľnosti cestovného ruchu  je prepojenie údajov z rôznych domén a zdrojov s cieľom získať  holistické  a zmysluplné údaje, ktoré sledujú  príčiny  daných javov.  

 

* ( dáta národných účtov, ekonomickej štatistiky, environmentálno-ekonomické účtovníctvo,  štatistika poľnohospodárstva a vidieka, sociálna štatistika, rodová štatistika, štatistika obyvateľstva, demografická štatistika, štatistika zdravia, štatistika služieb  a štatistické prieskumy domácností, regionálne štatistiky rozvoja i "otvorené dáta".  Pre rozhodovacie procesy na úrovni vlády a ministerstiev budú potrebné podklady  štatistiky cestovného ruchu, štatistiky podnikania a obchodu, dáta a indikátory udržateľnosti do roku 2030,  Agenda udržateľného rozvoja, štatistiky o klimatických zmenách) 

Zdroje:

https://www.unwto.org/news/un-adopts-a-new-global-standard-to-measure-the-sustainability-of-tourism?utm_source=UNTN&utm_medium=crm

https://www.unwto.org/news/un-tourism-and-wtcf-advance-data-driven-approach-to-city-tourism?utm_source=UNTN&utm_medium=crm

https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/session_55/documents/2024-1-Agenda-E.pdf

Spacovala: Ľ.Nov.