Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

UN WTO informuje

Dátum: 19.02.2024
Autor: FIJET Slovakia
Počet videní: 1813
6 min. čítania
UN WTO informuje

Naša stránka FIJET SLOVAKIA bude pravidelne zverejňovať informácie, ktoré prezentuje  svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO.  Hlavne ide o vyhodnotenie doterajšieho vývoja,  názory expertov, očakávanie budúceho vývoja. Informácie sú argumentované dátami, ktoré zverejňuje v elektronickom periodiku BAROMETER.

baromemter_web

 

 

E- Barometer  pravidelne monitoruje krátkodobé trendy v cestovnom ruchu, poskytuje aktuálne analýzy medzinárodného cestovného ruchu pre zainteresovaných stakeholderov (aktérov ).

Z najnovšieho vydania Volume 22 • Issue 1 • January 2024 preberáme nasledovné informácie. Konkrétne štatistické údaje sa nachádzajú na linku, ktorý uvádzame v zdrojoch tohto príspevku.

Prehľad o výkonnosti cestovného ruchu vo svete  v roku 2023  sleduje oživenie podľa pohľadu na  globálne regióny, subregióny a destinácie. 

Najvýznamnejší je ukazovateľ príjmov z cestovného ruchu. Európske štáty, ktoré mali výrazný zvýšený príjem z cestovného ruchu v roku 2023  v porovnaní s rokom 2019 sú Turecko + 59%, Portugalsko + 38%, Španielsko a Taliansko  + 17%,  Grécko a Francúzsko + 12%.

Najvyšší nárast príjmov v roku 2023 v porovnaní s rokom 2019   vo svete bol v týchto destináciách:

recovery_príjmy_na_web

Ukazovateľ návštevnosti  hovorí o popularite destinácie.  Má význam v hodnotení, ale nevyjadruje  environmentálny dopad,  ekonomické prínosy ani sociálne a spoločenské hodnoty.  

Európske destinácie vykázali  najvyšší rast návštevnosti v r. 2023 v porovnaní s rokom 2019  v rozsahu  + 53% Albánsko, + 11% Portugalsko, + 8% Dánsko, + 7% Turecko, + 4% Grécko, + 2% Holandsko a +1 % Španielsko.

Úroveň  najvýraznejšieho rozdielu  návštevnosti   vo svete (rastu, resp. poklesu) v r. 2023 v porovnaní s rokom 2019 bolo nasledovné:

destinácie_na_web

 • Blízky východ bol v relatívnom vyjadrení na čele oživenia  jediný región, ktorý prekonal úroveň pred pandémiou. Počet príchodov bol o 22 % vyšší ako v roku 2019.
 • Európa, najnavštevovanejší región sveta, dosiahla 94 % úrovne z roku 2019. Významnú podporu predstavoval vnútroregionálny dopyt  v rámci Európy a príjazdy účastníkov z USA.
 • Afrika obnovila 96 % návštevníkov pred pandémiou a Amerika dosiahla 90 %.
 • Ázia a Tichomorie dosiahli 65 % úrovne pred pandémiou po opätovnom otvorení niekoľkých trhov a destinácií. Výkonnosť  nie je rovnomerná.  Južná Ázia sa už zotavuje o 87 % úrovne z roku 2019 a severovýchodná Ázia približne na úrovni 55 %.

Pohľad na konkrétne subregióny z aspektu návštevnosti: 

Dostupné údaje  prezentujú destinácie  ktoré v roku 2023 hlásia dvojciferný nárast medzinárodných príletov v porovnaní s rokom 2019.  Ide nielen o dlhodobo "zavedené destinácie, ale aj malé, rozvíjajúce sa destinácie. Štyri subregióny prekročili úroveň príletov v roku 2019:

 • Južná stredomorská Európa,
 • Karibik ,
 • Stredná Amerika a
 • Severná Afrika

Prehľad zdrojových trhov (odkiaľ  turisti pochádzajú, odkiaľ vycestovali ) z hľadiska  nárastu ich výdavkov v zahraničí v r. 2023 v porovnaní s r. 2019  vykazuje na popredných miestach hlavne európske štáty.  Ukrajina + 108%,  Srbsko + 90%, Lotyšsko + 72%, Rumunsko + 58%, Turecko + 57%, Slovinsko + 45%, Portugalsko + 23%, Taliansko + 15%, Nemecko +14%, Bulharsko + 3%. 

Celkový pohľad  na nárast výdavkov v  zo zdrojových trhov krajín sveta:

 výjazdový_spending_web

Podľa vyjadrenia expertov UN WTO dôležitý predpoklad pre rozvoj návštevnosti spočíva v geopolitickej stabilite,  vo vízovej otvorenosti, v     stabilite meny  a  v ekonomickej, spoločenskej a environmentálnej udržateľnosti.  

 • Očakáva sa, že v roku 2024 sa zrýchli čínsky výjazdový a príjazdový cestovný ruch v dôsledku zjednodušenia vízového režimu a zlepšenia leteckej kapacity. Čína uplatňuje bezvízový styk pre občanov Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Španielska a Malajzie  do 30. novembra 2024.
 • Opatrenia na uľahčenie víz a cestovania podporia cestovanie na Blízky východ a do Afriky a do susediacich štátov  Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Cieľom je zaviesť  jednotné turistické vízum, podobné schengenským vízam v Európe. Ďalšie snahy   a opatrenia smerujú na  uľahčenie "vnútroafrického" cestovania v Keni a Rwanda.
 • Cestovanie v Európe  sa  v roku 2024 zjednoduší rozšírením voľného pohybbu v rámci Schengenského priestoru V marci 2024 sa pripojí sa Rumunsko a Bulharsko. Významné svetové podujatie Olympijských hier v Paríži    v júli a auguste bude významnou cieľovom destináciou.  
 • Zvýšené cestovanie zo Spojených štátov bude vplyvom silného USD naďalej prínosom pre destinácie v Amerike a mimo nej.
 • Politická nestabilita a vývoj konfliktu medzi Hamasom a Izraelom môže narušiť cestovanie na Blízkom východe a naďalej bude prevládať neistota a nedôvera, ktorá vyplýva z vojenského konfliktu  medzi  Ruskom a Ukrajinou.  
 • Turisti  budú čoraz viac vyhľadávať hodnotu za peniaze a cestovať bližšie k domovu.
 • Udržateľné postupy a prispôsobivosť budú tiež zohrávať čoraz väčšiu úlohu v rozhodovacích procesoch účastníkov v cestovnom ruchu. 
 • Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov zostáva kritickým problémom. 

Zdroje:

https://www.unwto.org/news/international-tourism-to-reach-pre-pandemic-levels-in-2024

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/barometer-turism-data-ppt-jan24.pdf?VersionId=ua6xuwZCeveZWEzbIFVP5eXUmGszXhXs

spracovala: L.Nov.