Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

V mene európskych cestovných kancelárií

VIDEO
Dátum: 14.02.2023
Autor: FIJET Slovakia
Počet videní: 1098
V mene európskych cestovných kancelárií

ECTAA (Európska asociácia cestovných agentúr a cestovných kancelárií)  pôsobí od roku 1961. Členmi sú národné združenia členských štátov EÚ, ako aj Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.  Traja medzinárodní členovia reprezentujú Tunis, Malajziu a Izrael. samozrejme členom je aj SACKA (Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr). ECTAA v ostatnom období vyhlásila "preferované destinácie" 2022 Grécko, 2021 Chorvátsko. 

Svoje významné partnerské  postavenie v politike EU dokumentuje aj vzájomnou komunikáciou , pripomienkovaním a spoluprácou pri tvorbe právnych noriem, ktoré sa týkajú priemyslu cestovného ruchu. 

ECTA_1_(2)

V roku 2023  si  ECTAA stanovila riešenie  nasledovných tém:

  • Smernica o balíku cestovných služieb: pripravuje sa revízia smernice s cieľom riešiť hlavné problémy, ktoré nastolili subjekty v cestovnom ruchu a  združenia spotrebiteľov. Ide o rozsah a definíciu balíka služieb CR ( pozn. autorky: v našom ponímaní zájazd alebo  spojené služby).   ECTAA presadzuje  hlavne úpravu ustanovení ochrany pred platobnou neschopnosťou,   úpravu pravidiel o leteckých spoločnostiach, obmedzenie platieb vopred, B2B refundácie. S tým súvisí aj potreba preskúmať regulačný rámec práv cestujúcich (všetkých režimov), aby sa zabezpečila ich  odolnosť voči extenzívnym prerušenia cestovania.  Súčasťou tohto procesu bude v prípade vhodnosti aj návrh stanoviť primerané finančné prostriedky na systém ochrany  cestujúcich proti riziku krízy likvidity alebo platobnej neschopnosti, o preplatení cestovných lístkov a v prípade potreby ich repatriáciu.  V zmysle skúseností z krízy COVID-19 bude v oblasti leteckej dopravy presadzovať isté aspekty zo zrušeného kódexu CRS do  iniciatívy rozvoja multimodálnych  digitálnych služieb mobility (MDMS)
  • Multimodálna doprava:  predstavuje možnosti lepšej integrácie verejnej dopravy a železničných služieb a dosiahnutie bezproblémovej multimodálnej osobnej dopravy. Z tejto témy vyplývajú pre CK viaceré nové prístupy,  ktoré súvisia  hlavne s transparentnými podmienkami  pre kombinovanie a opätovný predaj  produktov mobility (dopravné služby) ,  prístup k údajom, vrátane informácií pre cestujúcich v reálnom čase.
  • Osobitná schéma DPH: znamená snahu  získať pre cestovné kancelárie výnimku pre B2B, výpočet globálnej marže a vytvoriť rovnaké podmienky cestovných operátorov (cestovných kancelárií) z EÚ a mimo EÚ.
  • Udržateľnosť:  v ponímaní  spoločenských, ekonomických aj environmentálnych aspektov.  Sústreďuje sa na úspešné dokončenie vzdelávacieho  projektu SUSTOUR pre  669 cestovných kancelárií, ktorý je financovaný  z projektu  EÚ-COSME . Vybrané malé a stredné podniky budú mať možnosť získať  certifikáciu alebo implementovať  udržateľnosť,   získajú pomoc   s cieľom zlepšiť ich dodávateľský reťazec, uhlíkový a/alebo plastový manažment.
    Zdroj: ectaa.org/en, SACKA, spracovala: Ĺ.Nov.

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.