FIJET Slovakia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Správa zo svetového kongresu F.I.J.E.T. 2016 v Moskve

Správa zo svetového kongresu F.I.J.E.T. 2016 v Moskve
Z 58. svetového kongresu F.I.J.E.T 2016 , ktorý sa konal v Moskve 22. – 27.09.2016.  

F.I.J.E.T. - 58. svetový kongres 2016 sa uskutočnil v Moskve v dňoch 22. – 27.09.2016.

 
 

Za prezidenta bol opäť zvolený pán Tijani HADDAD. V Moskve sa stretli členovia FIJET z 24 krajín. Početné boli delegácie z Talianska, Chorvátska, Španielska, Francúzska, Venezuely, Slovinska, z krajín Stredného Východu. Zastúpenie USA prinieslo prihlášku na členstvo národnej asociácie. Slovenský FIJET predložil prihlášku hl. mesta Bratislava na ocenenie Golden Apple. Naša žiadosť bola schválená.