Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo sa dozvedeli (alebo naučili) mladí žurnalisti počas akadémie

Dátum: 01.07.2024
Autor: FIJET Slovakia
Počet videní: 2024
7 min. čítania
Čo sa dozvedeli  (alebo naučili)  mladí žurnalisti počas akadémie

Pokračujeme krátkym brífingom zo vzdelávacieho programu Medzinárodnej  FIJET Akadémie mladých žurnalistov na Slovensku.  

IL_pred_budovou_školy_na_web_2

Všetky  parciálne témy  akadémie boli v súlade s hlavnou myšlienkou   „The Future of Tourism Journalism“ . Celý vzdelávací program   vychádzal z požiadavky vzájomnej komunikácie  rečníkov s mladými žurnalistami. Otázky i vlastné názory poslucháčov podporovali vzájomnú komunikáciu rečníkov  s mladými žurnalistami.

fakulta_plénum_

fakulta_počúvajú

Tému „Neuromarketing v cestovnom ruchu a v médiách“  prezentoval  prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. z Fakulty masmédií PEVŠ  s dôrazom na základné východiská fungovania mozgu.  

Vážne 

       Stanislav_Benčič_2_2  i veselo

                                                                                 Stanislav_Benčič   dokumentoval  aplikáciu týchto poznatkov v konkrétnych situáciách v podmienkach cestovného ruchu pri  poskytovaní vybraných služieb.

 

Účinky nepravdivých informácií v cestovnom ruchu,  spoločenský aj ekonomický dopad na návštevnosť vrátane imidžu destinácií cestovného ruchu   boli základom vystúpenia  PhDr. Daniela Modrovského, Predsedu Slovenského syndikátu novinárov. Téma   „Dezinformácie v médiách“   zaujala prítomných. Vo vzájomnej debate  o   konkrétnych  javoch v praxi  žurnalistiky  zazneli  príklady hoaxov,  ale i umelo komerčne vyprodukovaných „pozitívnych“ resp. naopak "negatívnych"  dezinformácii o vybraných destináciách cestovného ruchu. *

fakulta_Dano_na_web

 

On-line posolstvo pre  študentov   od prof. Dimitriosa Buhalisa, PhD. Bourmouth University.   V  interview   počas Mediteránskeho fóra v profesorovom odkaze pre študentov  zaznela  potreba vzájomnej spolupráce všetkých stakeholderov v destinácii cestovného ruchu. Významnú úlohu v destinácii zohráva  samospráva,  podniky cestovného ruchu ,  všetci priami i nepriami dodávatelia služieb cestovného ruchu. Predpokladom fungovania cestovného ruchu je  vzťah spolupráce zo strany politikov aj médií. *

Obrázek1_Buhalis

Obrázek2_Buhalis_2

 

Stretnutie so šéfredaktorom a vydavateľom RNDr.  Danielom Kollárom, PhD. vo vydavateľstve DAJAMA bolo pre mladých žurnalistov milým prekvapením.  Skutočnosť, že 102 rokov bez prestávky  existuje na Slovensku časopis Krásy Slovenska, permanentná spolupráca s čitateľmi, každoročné  vzájomné stretnutia  viac ako 2000 účastníkov z celého sveta  vo vybranej   prírodnej lokalite na Slovensku, to boli  prvé informácie  v  prostredí vône tlačených publikácií. Dlhodobý trend 5% e-kníh, ktoré  vychádzajú na Slovensku sa premieta aj do činnosti  vydavateľstva.  400 titulov o cestovnom ruchu, významných lokalitách historických pamiatokach,  pohoriach, vodných tokoch a plochách, jaskýniach, či prírodných liečebných zdrojoch  - to bola odpoveď  na otázku, či  pokračovať v tlači.

Dajama_splu_na_web

Dajama_s_prezidento__na_web

 

Peter Dedák  vytvoril výbornú interaktívnu diskusnú atmosféru na základe svojich  skúseností  v tvorbe podcastov a práce so sociálnymi sieťami.  Z diskusie vyplynulo, že  väčšina účastníkov hľadá svoje významné postavenie na sociálnych sieťach.  Výsledok jednej z účastníčok akadémie  - 200 tisíc followerov (sledovateľov) na jednej sociálnej sieti -   aj z jej pohľadu  - ešte neznamená očakávaný komerčný úspech.  Preto otázky zo strany poslucháčov smerovali hlavne na  problémy kontraproduktívnosti určitých postupov v práci so sociálnymi médiami  a    efektívnej matice  s cieľom  vhodnej   kombinácie vybraných sociálnych sietí.   

Peter_dedák_na_web_mens

 

Asma Jerbi, Programová redaktorka TV Jawhara, sa v rámci témy "Média a komunikácia"  venovala najnovším technológiám snímania prostredníctvom mobilných zariadení. Jej  vystúpenie sme sa snažili pochopiť z aspektu informatívneho obsahu a nie ako reklamu na konkrétny výrobok, ktorý si autorka zakúpila pred 3 dňami a prezentovala ho.

 

Konkrétne aktivity Slovakia Travel a prácu so zahraničnými trhmi  priblížili  Ing. Anna Schwartzová  a Ing. Veronika Holečková.. Činnosť národnej  agentúry má za cieľ promovať a propagovať produkty cestovného ruchu, ktoré  sú  tvorivým výsledkom  producentov v jednotlivých lokalitách. Mladí žurnalisti  ocenili vysoko profesionálnu prezentáciu o portfóliu dovolenkového produktu a produktu MICE.  Vďaku vyjadrili za  konkrétne špecifické údaje  ktoré sú   ťažko dostupné v bežných štatistikách a tvorili pridanú hodnotu prezentácie. 

fakulta_schwarcova_1

fakulta_holečkova

 

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach   v príspevku  „Rovnováha udržateľnosti  cestovného ruchu v médiách“   zdôraznila základné piliere udržateľnosti  (environmentálny, ekonomický, sociálny, technologický a kultúrny)  a problém ich  vzájomného súladu v súčasnej praxi. Ako sa  odzrkadľuje tento problém v médiách zdokumentovala na základe analýzy  publikovaných príspevkov vo vybraných médiách  s pomocou umelej inteligencie.  Z tohto prieskumu možno konštatovať, že rovnováhu viacerých aspektov udržateľnosti  možno nájsť  hlavne v článkoch časopisov, ktoré sa orientujú na hotelierstvo. *

 

„Travel writing – a niche in Journalism“  bola téma v ktorej Dr. Sema Kutlu, PhD. chairperson FIJET ACADEMY committee  prezentovala vlastné skúsenosti  z cestovateľského písania. Prípadové štúdie  tvorili zadanie pre účastníkov akadémie.

fakulta_zápisník__1

Ďakujeme všetkým rečníkom a diskutérom za ich ochotu venovať svoj čas mladým žurnalistom v rámci FIJET ACADEMY.

Prezentácie označené hviezdičkou * sú zaslané účastníkom akadémie.

Ľ.Nov.